Arbejdsmetode

Jeg har 3 grundprincipper uanset hvilke type opgave/job 

 1. Det er vigtigt for mig at have gang blandt medarbejdere. Det gælder også som bestyrelsesmedlem/advisory board medlem.
 2. Det er vigtigt for mig at have tæt kontakt til direktør/topledelse i hele forløbet.
 3. Det er vigtigt for mig for mig at have en langvarig relation, så metoder, ændringer implementeres og ansvar overdrages og ledelsesfokus fastholdes.

Jeg er lige så meget konsulent som hands-on hjælper.

Bestyrelsesarbejde

Mine spidskompetencer

 • Sikre at der bliver tænkt hele vejen rundt
 • Organisationsforståelse
 • Forretningsmodel
 • Strategi og mål
 • Værdier, kerneforretning, DNA
 • Opfange og italesætte det usagte
 • Indspark og nytænkning
 • Produktkrav, myndighedskrav mm
 • Risikoanalyse

Fokus
Markedet har behov for at koble business tilgang med den bevidste tilgang, der retter sig efter energier, balance og flow samt den helhedsorienterede tilgang, der retter sig efter at gøre en samfundsmæssig forskel.

Eksempel på opbygning af håndbog fra start (groft skitseret)
 • Væsentlige processer kortlægges
 • Virksomhedens ønsker for udbytte italesættes
 • effect kortlægger alle proces­ser ved at interviewe procesansvarlige og beskriver dem i flowcharts
 • effect udpeger de svage led/processer/metoder som løbende gennemgås med ledelse
 • effect foreslår metoder, ændringer, forandringer hvor relevant
 • Håndbogen opbygges
 • effect foreslår forandringer i forretningsmodel ud fra et helhedsprincip, men opdelt, så det er muligt at gå i gang i ”små bidder”

Det, der rykker, er selve processen med at lade mig stille spørgsmålstegn ved etablerede normer, vaner, kultur og metoder og jeres mod til at turde tage det til jer.

Eksempel på kultur og værdi-analyse

Alle medarbejdere/ledere/ejere interviewes hver for sig. Ved at lytte og observere kortlægges kultur, værdier, DNA på baggrund af følgende områder

 • Overflade (alle de fysiske, mundtligt udtrykte og kropsligt observerbare måder, hvorpå kulturen kommer til syne)
 • Værdier (værdier som styrer kulturen, både de oprindelige og tilvalgte)
 • Ledelsesstil
 • Antagelser (de uskrevne regler, alt det usagte og de mange små ritualer
 • Byggesten/DNA (hvad er virksomhedens DNA, oprindelige passion. Hvilket behov ønsker den at opfylde. Er der en tydelig mission. Hvem giver missionen mening for)

I løbet af interviewrunder begynder der ret hurtigt at tegne sig et billede af den sum der er dybt plantet i den muld, som virksomhedens værdier, DNA og mission er rodfæstet i.

If you’re thinking, “Can someone help me to write my essay? Your answer will be “Yes!” Ask for help if you are unsure about how to write essays for https://ventsmagazine.com/2022/07/01/how-to-write-the-perfect-essay-in-college/ academic purposes. There are many advantages of having a professional write your essay to finish your paper, and the process is incredibly convenient. Here are some suggestions to help you decide which essay writing service would be suitable for your needs. What if they didn’t make mistakes?

Leave a Reply