Find potentialet og passionen frem
i organisationen og i medarbejderne

Bliv bæredygtig på alle bundlinier
Forandring med effect
Forretnings- og organisationsudvikling

Jeg hjælper virksomheder med at blive bevidste om hvilke blokeringer og barrierer, der kræver fokus for at kunne udløse det fulde potentiale. Jeg arbejder både i maskinrum og på bestyrelsesplan

Blokeringer kan medføre
Kvalitetsproblemer. Silotænkning. Mistrivsel/stress. Fravær af drivkraft/initiativ. Ubeslutsomhed. Strategier, der ikke vil eksekveres. Lav produktivitet og effektivitet. Tiltrækning af kaos. Suboptimering.

Alt er energi. Jeg bruger denne tilgang til at rådgive om, hvor der skal sættes skub på en hensygnende energi. En energifyldt organisation skaber handlekraft og bringer vækst på alle bundlinier.

Struktur/Certificering

Få kortlagt, beskrevet og værdioptimeret alle processer og forretningsgange, så forretningen hviler på en fælles struktur. Det udløser kreativitet og forandring.

 • ISO 9001 – Kvalitetsledelse
 • ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse
 • ISO 14001 – Miljøledelse – med fokus på bæredygtighed
 • FSC – sporbarhedscertificering
 • PPAP/FMEA/TS 16949
 • Fødevaresikkerhed (ved kobling til øvrige standarder)
 • Produktstandarder/særlige bekendtgørelser (fx service af vindmøller)

Mit udgangspunkt er erfaring som lead auditor ved certificeringsorgan, kvalitets-og miljøchef og mange-årig konsulent. Og altid med øje for at det skal give mening og være så enkelt som muligt.

Forretnings- og organisationsudvikling

Jeg hjælper virksomheder med at blive bevidste om hvilke blokeringer og barrierer, der kræver fokus for at kunne udløse det fulde potentiale. Jeg arbejder både i maskinrum og på bestyrelsesplan

Blokeringer kan medføre
Kvalitetsproblemer. Silotænkning. Mistrivsel/stress. Fravær af drivkraft/initiativ. Ubeslutsomhed. Strategier, der ikke vil eksekveres. Lav produktivitet og effektivitet. Tiltrækning af kaos. Suboptimering.

Alt er energi. Jeg bruger denne tilgang til at rådgive om, hvor der skal sættes skub på en hensygnende energi. En energifyldt organisation skaber handlekraft og bringer vækst på alle bundlinier.

Struktur/Certificering

Få kortlagt, beskrevet og værdioptimeret alle processer og forretningsgange, så forretningen hviler på en fælles struktur. Det udløser kreativitet og forandring.

 • ISO 9001 – kvalitetsledelse
 • OHSAS 18001 – Arbejdsmiljøledelse
 • ISO 14001 – Miljøledelse
 • FSC – sporbarhedscertificering
 • PPAP/FMEA/TS 16949
 • Fødevaresikkerhed (ved kobling til øvrige standarder)
 • Produktstandarder/særlige bekendtgørelser (fx service af vindmøller)

Mit udgangspunkt er erfaring som lead auditor ved certificeringsorgan, kvalitets-og miljøchef og mange-årig konsulent. Og altid med øje for at det skal give mening og være så enkelt som muligt.

Passion, DNA og mission

Få kortlagt kultur, få sat ord på den grundlæggende DNA og den fælles passion.

Få klarhed over de indre værdier og få øje på den egentlige mission – jeres impact. Nøglen til vækst findes i kendskab til DNA, passion og mission og dermed kerneforretningen. 

MAN IS ONLY GREAT
WHEN HE ACTS FROM
PASSION

Ledelse og bestyrelse

Få sparring på ledelsesstil og styrkelse af lederrollen.  Tid og opmærksomhed er vores vigtigste ressourcer, og her gælder det særligt for ledere at holde fokus uden at blive ramt af drift og fyldt kalender.  Vigtige fremtidige lederegenskaber er kreativitet, empati, intuition, opmærksomhed og samarbejdsevner.

Bliv udfordret i forretningsmodel, strategi, vaner og tænkning på bestyrelsesniveau. 

Jeg kombinerer hjerne og hjerte, feminine og maskuline energier og arbejder på et bevidst plan med øje for fremtiden.

Medarbejdere følger ikke en strategi.
De følger en mission og inspirerende ledere

Passion, DNA og mission

Få kortlagt kultur, få sat ord på den grundlæggende DNA og den fælles passion.

Få klarhed over de indre værdier og få øje på den egentlige mission – jeres impact. Nøglen til vækst findes i kendskab til DNA, passion og mission. Øget vækst skabes ultimativt gennem løbende forandring og udvikling med udgangspunkt i kerneforretningen.

MAN IS ONLY GREAT
WHEN HE ACTS FROM
PASSION

Ledelse og bestyrelse

Få sparring på ledelsesstil og styrkelse af lederrollen.  Tid og opmærksomhed er vores vigtigste ressourcer, og her gælder det særligt for ledere at holde fokus uden at blive ramt af drift og fyldt kalender.  Vigtige fremtidige lederegenskaber er kreativitet, empati, intuition, opmærksomhed og samarbejdsevner.

Bliv udfordret i forretningsmodel, strategi, vaner og tænkning på bestyrelsesniveau. 

Jeg kombinerer hjerne og hjerte, feminine og maskuline energier og arbejder på et bevidst plan med øje for fremtiden.

Medarbejdere følger ikke en strategi.
De følger en mission og inspirerende ledere